Coaguchek Pro II

De IGZ heeft middels het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in ziekenhuizen’ gesteld dat alle gebruikers van medische...

Gereed
Details

Gem Premier 4000

De Gem Premier 4000 is een bloedanalyse-apparaat waarmee verschillende bloedwaarden gemeten en bepaald kunnen worden. Welke bloedwaarden dit zijn...

Nog niet in ontwikkeling
Details