Gereed

E-learning Coaguchek Pro II

Bloedgasanalyse


Beschrijving

De IGZ heeft middels het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in ziekenhuizen’ gesteld dat alle gebruikers van medische apparatuur aantoonbaar geschoold dienen te zijn. De ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van deze scholingen. ExpertCollege heeft hiertoe een breed aanbod in ontwikkeling.
De e-learningmodule ‘e-Xpert Medische Apparatuur: Philips Coaguchek pro II’ traint de gebruiker in veilig en juist gebruik van dit apparaat.